فهرست استانداردهای اندازه‌گیری و تست

استانداردها

در این نوشتار، استانداردهای مرتبط با ابزاردقیق و اندازه‌گیری کمیت‌‌های مهم که در فرآیند تست و پایش وضعیت دستگاه‌ها و تجهیزات مختلف حوزه‌ی انرژی به کار گرفته می‌شود، معرفی می‌گردد.

الزامات اندازه‌گیری و عمومی

ASME PTC 1: General Instructions

اندازه‌گیری فشار

ASME PTC 19.2: Pressure Measurement

اندازه‌گیری دما

ASME PTC 19.3: Temperature Measurement

اندازه‌گیری جریان سیال

ASME PTC 19.5: Flow Measurement

اندازه‌گیری توان الکتریکی

ASME PTC 19.6: Electrical Power Measurement (under development)

اندازه‌گیری توان شفت

ASME PTC 19.7: Measurement of Shaft Power

سیستم‌های داده‌برداری

ASME PTC 19.22: Data Acquisition Systems

اندازه‌گیری سطح صدا

ASME PTC 36: Measurement of Industrial Sound

اندازه‌گیری انتشار صوت در توربین گاز

ASME B133.6: Gas Turbine Installation Sound Emissions

محاسبات عدم قطعیت اندازه‌گیری

ASME PTC 19.1: Test Uncertainty

ترموول‌ها

ASME PTC 19.3: TW, Thermowells

اندازه‌گیری‌ها در خطوط فرآیندی و الزامات نصب ابزارهای اندازه‌گیری

API RP 551: Process Measurement

این استانداردها شامل همه استانداردهای مرتبط نمی‌باشد و به مرور تکمیل می‌شود.

اندازه‌گیری‌ها در خطوط فرآیندی و الزامات نصب ابزارهای اندازه‌گیری


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *