واژگان و اصطلاحات پرکاربرد در استانداردهای اندازه‌گیری

در استانداردهای اندازه‌گیری مرتبط با سنسورها، ابزاردقیق و ابزارهای اندازه‌گیری، برخی از تعاریف و واژگان كليدی به کار می‌رود كه در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود.

Accuracy (درستی/صحت)

به معنی نزديكی مقدار اندازه‌گيری شده به مقدار واقعی است.


Precision (دقت)

به معنی نزدیکی خروجی‌های یک سیستم اندازه‌گیری نسبت به یکدیگر می‌باشد.


واژگان و اصطلاحات پرکاربرد در استانداردهای اندازه‌گیری

Resolution (ریزنگری/تفکیک‌پذیری)

به معنی کوچکترین قسمت‌بندی وسیله اندازه‌گیری می‌باشد.


Concentration (غلظت)

معرف درصد حجم گاز اندازه‌گیری‌شونده به حجم کل گاز مخلوط بر حسب درصد حجمی و یا ppm می‌باشد.


Interference (تداخل)

به معنی تاثير در پاسخ ابزار اندازه‌گيری‌ در صورت حضور يا عدم حضور گاز ديگری غير از گاز اصلی مورد اندازه‌گیری است.


واژگان و اصطلاحات پرکاربرد در استانداردهای اندازه‌گیری

Linearity (خطی بودن)

به معنی توانايی ابزار اندازه‌گيری در پاسخ خطی متناسب با تغييرات خطی در سيگنال ورودی است.


Uncertainty (عدم قطعیت)

پارامتری مربوط به نتیجه اندازه‌گیری است که پراکندگی مقادیری را مشخص می‌کند می‌توان به طور منطقی به اندازه‌ده (کمیت) نسبت داد.


Tolerance (تلرانس/رواداری)

به معنیی خطای مجازی است که در مورد یک کمیت می‌توانیم داشته باشیم.


واژگان و اصطلاحات پرکاربرد در استانداردهای اندازه‌گیری

Repeatability (تکرارپذیری)

به معنی تفاوت در ميزان اندازه‌گيری‌های انجام شده در شرايط كاملا يكسان است.


Response Time (زمان پاسخ)

به معنی مدت زمانی است که طول می‌کشد تا بعد از یک تحریک و یا تغییر ناگهانی ورودی، ابزار اندازه‌گیری به حالت پایدار جدید برگردد.


Stability (پایداری)

به معنی توانایی ابزار اندازه‌گیری در ثابت نگه داشتن خصوصیات دستگاه اندازه‌گیری می‌باشد.


واژگان و اصطلاحات پرکاربرد در استانداردهای اندازه‌گیری

Zero Drift (انحراف صفر)

اين عبارت به معنی تغییر خروجی دستگاه اندازه‌گیری در طول مدت زمان بدون تغییر در ورودی در حالت صفر می‌باشد.


Span (پهنه)

به معنی قدر مطلق تفاضل دو حد گستره اندازه‌گیری نامی می‌باشد.


Sensitivity (حساسیت)

به معناي نسبت تغییرات خروجی به تغییرات ورودی یک دستگاه اندازه‌گیری می‌باشد.


واژگان و اصطلاحات پرکاربرد در استانداردهای اندازه‌گیری


اين مفاهيم در تمامی استانداردها مورد استفاده قرار گرفته‌اند و کاربر ابزارهای اندازه‌گیری می‌بایست با اين مفاهيم اشنايي كامل داشته باشد.


ترانسدیوسر/سنسور فشار کلر (KELLER) سوئیس

همچنین بخوانید:

سنسور فشار چیست؟دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *