برند ولو و شیرآلات صنعتی

برند ولو و شیرآلات صنعتی

لزر / لسر (LESER)

لزر / لسر (LESER)

ریتاگ (RITAG)

ریتاگ (RITAG)

آری آرماتورن (ARI-Armaturen)

آری آرماتورن (ARI-Armaturen)

کراخت (KRACHT)

کراخت (KRACHT)

کیتز (KITZ)

کیتز (KITZ)

اپلیسنس (APLISENS)

اپلیسنس (APLISENS)

ایتون (EATON) - ایتن

ایتون (EATON)

کا اس ب (KSB)

کا اس بِ (KSB)

ویلاک (VEE-LOK)

ویلاک (VEE-LOK)

مگیت (MEGGITT)

مگیت (MEGGITT)

اسپیراکس سارکو (Spirax Sarco)

اسپیراکس سارکو (Spirax Sarco)

هانیول/هانی‌ول (Honeywell)

هانی‌ول (Honeywell)

اوریون ولوز (ORION Valves)

اوریون ولوز (ORION Valves)

سامسون (SAMSON)

سامسون (SAMSON)

اس‌ام‌سی (SMC)

اس‌ام‌سی (SMC)

دانفوس (Danfoss)

دانفوس (Danfoss)

تایکو (Tyco)

تایکو (Tyco)

فلوسرو (Flowserve)

فلوسرو (Flowserve)

ماسونیلان (masoneilan)

ماسونیلان (masoneilan)

فیشر (FISHER)

فیشر (FISHER)

آسکو (ASCO)

آسکو (ASCO)

امرسون (Emerson)

امرسون (Emerson)

ساندرز (Saunders)

ساندرز (Saunders)

کرین (Crane)

کرین (Crane)

کستل (Castel)

کستل (Castel)

داگلاس چرو (Douglas Chero)

داگلاس چرو (Douglas Chero)

مک ولوز (MAC Valves)

مک ولوز (MAC Valves)

بورسیگ (BORSIG ZM)

بورسیگ (BORSIG)

آرکا ولوز (ARCA Valves)

آرکا ولوز (ARCA Valves)

برونو پرستزی (Bruno Presezzi)

برونو پرستزی (Bruno Presezzi)

اکونوستو (Econosto)

اکونوستو (Econosto)

پارکر (Parker Hannifin)

پارکر (Parker Hannifin)

کمرون (Cameron)

کمرون (Cameron)