شرکت‌های بزرگ حوزه انرژی

شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه‌ی نفت، گاز، پتروشیمی، پالایشگاهی، شیمیایی، نیروگاهی، معدنی، حمل و نقل و انرژی‌های نو