فهرست استانداردهای فن و بلوئر

این نوشتار به معرفی استانداردهای پرکاربرد در مراحل طراحی، ساخت، تست و راه‌اندازی انواع فن‌ها محوری و شعاعی و همچنین بلوئرها می‌پردازد.

استانداردهای مورد استفاده در تست فن

AMCA 210/ASHRE 51: Laboratory Methods of Testing Fans for Aerodynamic Performance Rating

AMCA 250: Laboratory Methods of Testing Jet Tunnel Fans for Performance

AMCA 260: Laboratory Methods of Testing Induced Flow Fans for Rating

ISO 13350: Industrial fans — Performance testing of jet fans

ISO 5801: Industrial fans — Performance testing using standardized airways

DIN 24163: Fans; performance testing, standardized test airways

ASME PTC 11: Fans Performance Test Codes

ISO 5802: Industrial fans — Performance testing in situ

AMCA 230: Laboratory Methods of Testing Air Circulating Fans for Rating and Certification

AMCA 803: Industrial Process/Power Generation Fans — Site Performance Test Standard

ISO 14695: Industrial fans — Method of measurement of fan vibration

AMCA 204: Balance and Vibration Testing

API 670: Machinery Protection System

AMCA 300: Reverberant Room Method for Sound Testing of Fans

BS EN 12101-3: Smoke and heat control systems. Specification for powered smoke and heat exhaust ventilators

EN 1366-2: Fire resistance tests for service installations – Part 2: Fire dampers

این استانداردها شامل همه استانداردهای مرتبط نمی‌باشد و به مرور تکمیل می‌شود.

فن و بلوئر صنعتی

فن و بلوئر صنعتی


معرفی استانداردهای کمپرسور

در ادامه بخوانید:

فهرست استانداردهای کمپرسور


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *