پمپ API 610 چیست و انواع آن کدام است؟

استاندارد API 610

استاندارد API 610 الزامات پمپ‌های سانتریفیوژ جهت استفاده در پالایشگاه، شرکت‌های پتروشیمی و صنایع فرآورش گاز را بیان می‌کند.

همچنین این استاندارد برای پمپ‌هایی که به صورت معکوس می‌چرخند و به عنوان توربین‌های بازیافت انرژی هیدرولیکی (Hydraulic Power Recovery Turbine) یا HPRT مورد استفاده قرار می‌گیرند نیز کاربرد دارد.

طبقه‌بندی انواع پمپ‌های API 610

در این استاندارد سه  گروه پمپ معرفی می‌شوند:

 • پمپ‌های پروانه آویزان یا یک‌سر آویخته (Overhung) – سری OH
 • پمپ‌های بین یاتاقانی (Between Bearing) – سری BB
 • پمپ‌های عمودی معلق (Vertically Suspended) – سری VS

برای سایر پمپ‌های مورد استفاده در صنایع نفت و گاز بایستی به استاندارد مربوطه مراجعه شود.

 طبقه‌بندی انواع پمپ‌های API 610

طبقه‌بندی انواع پمپ‌های API 610

طبقه‌بندی انواع پمپ‌های OH

در شکل زیر دسته‌بندی انواع پمپ‌های سری OH را مشاهده می‌کنید.

 طبقه‌بندی انواع پمپ‌های سری OH

طبقه‌بندی انواع پمپ‌های API 610 سری OH

طبقه‌بندی انواع پمپ‌های BB

در شکل زیر دسته‌بندی انواع پمپ‌های سری BB را مشاهده می‌کنید.

 طبقه‌بندی انواع پمپ‌های سری BB

طبقه‌بندی انواع پمپ‌های API 610 سری BB

طبقه‌بندی انواع پمپ‌های VS

در شکل زیر دسته‌بندی انواع پمپ‌های سری VS را مشاهده می‌کنید.

 طبقه‌بندی انواع پمپ‌های 610 API سری VS

طبقه‌بندی انواع پمپ‌های 610 API سری VS

مشخصات پمپ‌های سری OH

در این قسمت مشخصات پمپ‌های API 610 سری OH (از OH1 تا OH6) ارائه می‌شود.

پمپ OH1

 • پمپ سانتریفیوژ یک‌سر آویخته تک‌طبقه نوع Foot Mounted
 • این نوع پمپ تمامی الزامات API 610 را پوشش نمی‌دهد.
پمپ API 610 نوع OH1

پمپ OH2

 • پمپ سانتریفیوژ یک‌سر آویخته تک‌طبقه نوع Centreline Mounted
 • دارای یک محفظه یاتاقان که تمامی نیروهای محور را جذب می‌کند.
 • در این طرح، قطعه نگهدارنده در عقب محفظه یاتاقان (پایه گونیایی) نباید نصب شود.
پمپ API 610 نوع OH2

پمپ OH3

 • پمپ عمودی خطی تک‌طبقه یک‌سر آویخته با محفظه بیرینگ (یاتاقان) جداگانه
 • تمامی نیروهای پمپ در محفظه بیرینگ مهار می‌شود.
 • پمپ و موتور توسط یک کوپلینگ انعطاف‌پذیر متصل می‌شوند.
 • مطابق استاندارد، نسبت ارتفاع مرکز جرم پمپ (H) به عرض صفحه نشیمن پمپ نباید بیشتر از 3 باشد.
پمپ API 610 نوع OH3

پمپ OH4

 • پمپ عمودی خطی تک‌طبقه یک‌سر آویخته
 • پمپ محفظه یاتاقان ندارد و نیروهای پمپ در یاتاقان‌های موتور مهار می‌شود.
 • پمپ و موتور توسط یک کوپلینگ صلب متصل می‌شوند.
 • این نوع پمپ تمامی الزامات استاندارد API 610 را پوشش نمی‌دهد.
پمپ API 610 نوع OH4

پمپ OH5

 • پمپ عمودی خطی تک‌طبقه یک‌سر آویخته
 • پمپ محفظه یاتاقان ندارد و نیروهای پمپ در یاتاقان‌های موتور مهار می‌شود.
 • محور پمپ و موتور یکپارچه می‌باشد (Closed Coupled)
 • این نوع پمپ تمامی الزامات استاندارد API 610 را پوشش نمی‌دهد.
پمپ API 610 نوع OH5

پمپ OH6

 • پمپ عمودی خطی تک‌طبقه یک‌سر آویخته با سرعت دورانی بالا
 • سرعت چرخش بالای پمپ توسط یک گیربکس افزاینده تأمین می‌شود.
 • کوپلینگ بین گیربکس (جعبه‌دنده) و پمپ وجود ندارد. اما بین گیربکس و موتور یک کوپلینگ انعطاف‌پذیر وجود دارد.
 • این پمپ‌ها ممکن است به صورت افقی یا عمودی قرار گیرد.

کمپرسور سانتریفیوژ زیمنس (Siemens)

همچنین بخوانید:

کمپرسور سانتریفیوژ چیست؟


مشخصات پمپ‌های سری BB

در این قسمت مشخصات پمپ‌های API 610 سری BB (از BB1 تا BB5) ارائه می‌شود.

پمپ BB1

 • پمپ‌های بین یاتاقانی (Between Bearing) یک یا دوطبقه با پوسته جداشونده محوری (Axially Split)
 • این پمپ‌ها ممکن است به صورت افقی یا عمودی قرار گیرند.
 • این پمپ‌ها دومکشه (Double Suction) هستند.
 • این پمپ‌ها به صورت Foot Mounted و یا Centreline Mounted هستند.

پمپ BB2

 • پمپ‌های بین یاتاقانی (Between Bearing) یک یا دوطبقه با پوسته جداشونده شعاعی (Radially Split)
 • این پمپ‌ها به صورت Centerline Mounted هستند.
 • این پمپ‌ها می‌توانند دومکشه (Double Suction) باشند.
پمپ API 610 نوع BB2

پمپ BB3

 • پمپ‌های بین یاتاقانی (Between Bearing) چندطبقه (Multi Stage) با پوسته جداشونده محوری (Axially Split)
 • این پمپ‌ها به صورت Centerline Mounted هستند.
 • این پمپ‌ها می‌توانند دومکشه (Double Suction) باشند.
پمپ API 610 نوع BB3

پمپ BB4

 • پمپ‌های بین یاتاقانی (Between Bearing) چندطبقه (Multi Stage) با پوسته جداشونده شعاعی (Radially Split)
 • پوسته این پمپ‌ها به صورت تک (Single Casing) می‌باشد.
 • این نوع پمپ تمامی الزامات استاندارد API 610 را پوشش نمی‌دهد.
 • این پمپ‌ها را به نام‌های Ring Suction Pump و Segmental-Ring Pumps و Tie-Rod Pumps می‌شناسند.
پمپ API 610 نوع BB4

پمپ BB5

 • پمپ‌های بین یاتاقانی (Between Bearing) چندطبقه (Multi Stage) با پوسته جداشونده شعاعی (Radially Split)
 • پوسته این پمپ‌ها به صورت دوتایی (Double Casing) می‌باشد.
 • این پمپ‌ها به صورت Centerline Mounted هستند.
 • به این پمپ‌های پمپ‌های بشکه‌ای (Barrel Pumps) نیز می‌گویند.
پمپ API 610 نوع BB5


مشخصات پمپ‌های سری VS

در این قسمت مشخصات پمپ‌های API 610 سری VS (از VS1 تا VS7) ارائه می‌شود.

پمپ VS1

 • پمپ‌های عمودی معلق (Vertically Suspended)
 • طرح این پمپ‌ها به صورت دیفیوزری می‌باشد.
 • پوسته این پمپ‌ها به صورت تک (Single Casing) می‌باشد.
 • خروجی پمپ از داخل غلاف (Column) بالا می‌آید و از سر تخلیه خارج می‌شود.

پمپ VS2

 • پمپ‌های عمودی معلق (Vertically Suspended)
 • طرح این پمپ‌ها به صورت حلزونی می‌باشد.
 • پوسته این پمپ‌ها به صورت تک (Single Casing) می‌باشد.
 • خروجی پمپ از داخل غلاف (Column) بالا می‌آید و از سر تخلیه خارج می‌شود.

پمپ VS3

 • پمپ‌های عمودی معلق (Vertically Suspended)
 • طرح این پمپ‌ها به صورت جریان محوری (Axial Flow) می‌باشد.
 • پوسته این پمپ‌ها به صورت تک (Single Casing) می‌باشد.
 • خروجی پمپ از داخل غلاف (Column) بالا می‌آید و از سر تخلیه خارج می‌شود.

پمپ VS4

 • پمپ‌های عمودی معلق (Vertically Suspended)
 • طرح این پمپ‌ها به صورت حلزونی و Line-Shaft-Driven می‌باشد.
 • پوسته این پمپ‌ها به صورت تک (Single Casing) می‌باشد.
 • این پمپ‌ها خط خروجی جداگانه دارند.

پمپ VS5

 • پمپ‌های عمودی معلق (Vertically Suspended)
 • طرح این پمپ‌ها به صورت محور یک‌سر درگیر (Cantilever) می‌باشد.
 • پوسته این پمپ‌ها به صورت تک (Single Casing) می‌باشد.
 • این پمپ‌ها خط خروجی جداگانه دارند.

پمپ VS6

 • پمپ‌های عمودی معلق (Vertically Suspended)
 • طرح این پمپ‌ها به صورت دیفیوزری می‌باشد.
 • پوسته این پمپ‌ها به صورت دوگانه یا دوتایی (Double Casing) می‌باشد.
 • به این پمپ‌ها پمپ‌های Vertical Canned نیز گفته می‌شود.

پمپ VS7

 • پمپ‌های عمودی معلق (Vertically Suspended)
 • طرح این پمپ‌ها به صورت حلزونی می‌باشد.
 • پوسته این پمپ‌ها به صورت دوگانه یا دوتایی (Double Casing) می‌باشد.
پمپ API 610 نوع VS7

پی‌نوشت: تصاویر پمپ‌ها که در این نوشتار استفاده شده است، مربوط به برندهای زیر است:


معرفی استانداردهای کمپرسور

در ادامه بخوانید:

معرفی استانداردهای کمپرسور


یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *