فهرست استانداردهای پمپ

این نوشتار به معرفی و ارائه‌ی فهرست استانداردهای پرکاربرد در مراحل طراحی، ساخت، تست و راه‌اندازی انواع پمپ‌ها می‌پردازد.

API Standard 610: 2010, Centrifugal Pumps for Petroleum, Petrochemical, and Natural Gas Industries

API STD 674, Positive Displacement Pumps-Reciprocating

API STD 675, Positive Displacement Pumps-Control Volume

API STD 676: 2015, Positive Displacement Pumps-Rotary

API STD 685, Sealless Centrifugal Pumps for Petroleum, Heavy Duty Chemical, and Gas Industry Service

UL 51, Power Operated Pumps for Anhydrous Ammonia and LP Gas

UL 343, Oil Burning Applicationes

UL 1081, Swimming Pool Pumps, etc

UL 448, Pumps for Fire Protection Service

UL 1247, Centrifugal Fire Pump Driven by Diesel Engines

ISO 9905, Technical Specification for Centrifugal Pump- Class I

ISO 5199, Technical Specification for Centrifugal Pump- Class II

ISO 9908, Technical Specification for Centrifugal Pump- Class III

ASME B73.2, Vertical In-Line Centrifual Pumps for Chemcial Process

ASME PTC 18.1, Pumping Mode of Pump/Turbines

ASME B73.1, Horizontal End Suction Centrifugal Pumps for Chemical Process

ASME PTC 8.2, Centrifugal Pumps

ASME PTC 9: 1970, Displacement Compressors, Vacuum Pumps And Blowers

این استانداردها شامل همه استانداردهای مرتبط نمی‌باشد و به مرور تکمیل می‌شود.

تصویر بالا: پمپ KSBدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *