فهرست استانداردهای P&ID

رسم نقشه‌های P&ID از استانداردهای خاصی پیروی می‌کند. این استانداردها به طور کلی از نقطه نظر الزامات مورد نیاز برای طراحی و مواردی که می‌بایست در طراحی یک P&ID رعایت شوند با یکدیگر یکسان می‌باشند و تفاوت آنها تنها در نحوه ارائه و نمایش ابزار و تجهیزات می‌باشد.

در ادامه، فهرستی از استانداردهای گوناگون مورد استفاده در طراحی P&ID ها ارائه شده‌ است.

ISO

ISO 3098: Drawings-Lettering, Part 1: Currently Used Characters 1st. Ed. 1974

ISO 3511: Process Measurement Control Functions and Instrumentation-Symbolic Representation

ISO 14617 (1-12): Graphical Symbols For Diagrams

ISO 10628: Flow Diagrams For Process Plants – General Rules Iso 10628: 1997

ISO 15926


(ISA (S5

ISA 5.1: Instrumentation Symbols and Identification

ISA 5.2: Binary Logic Diagrams for Process Operations

ISA 5.3: Graphic Symbols for Distributed Control/Shared Display Instrumentation, Logic and Computer Systems

ISA 5.4: Instrument Loop Diagrams

ISA 5.5: Graphic Symbols for Process Displays


DIN

DIN 28004: German Standard Symbols


ANSI

Y32.10: Graphical Symbols for Fluid Power Diagram

Y32.11: Graphical Symbols for Process Flow Diagram

Z32.2.3: Graphical Symbols for Pipe Fittings, Valves & Piping


BS

BS 62424: Representation of Process Control Engineering- Requests in P&I Diagrams and Data Exchange Between P&ID Tools and PCE-CAE Tools

BS 1646 (1-4): Symbolic Representation for Process Measurement Control Functions and Instrumentation


IPS

(E-PR-230: Engineering Standard for Piping & Instrumentation Diagrams (P&IDs

این استانداردها شامل همه استانداردهای مرتبط نمی‌باشد و به مرور تکمیل می‌شود.


P&ID چیست؟

در ادامه بخوانید:

P&ID چیست؟


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *