نقشه ازبیلت یا چون ساخت (As-Built) چیست؟

تعریف

نقشه‌های “چون ساخت” یا ازبیلت (As-Built) به نقشه‌هایی گفته می‌شود که از وضعیت موجود و اجرا شده‌‌ی سازه یا تجهیز برداشت می‌شود. این نقشه‌ها معمولاً با نقشه‌های اجرایی متفاوت است. معمولاً کارفرما (بسته به اهمیت و بزرگی) در انتهای هر فاز از پیمانکار درخواست نقشه‌های ازبیلت را می‌کند تا برای اجرای مراحل بعد مورد استفاده قرار دهد.

نقشه‌های چون ساخت (As-Built) نقشه‌ای است که اصلاحات انجام شده بر روی نقشه‌های تأیید شده برای ساخت را نشان می‌دهد. این اصلاحات ناشی از تغییرات برای سهولت یا برخورد با تجهیز دیگر یا بر اثر خطا در اجرا می‌باشد. این مدارک نشان‌دهنده‌ی آنچه ساخته شده‌ است می‌باشد.

نقشه‌های “چون ساخت” شامل اطلاعات به‌روزشده‌ی مدارک در سایت می‌باشد که جهت مدیریت پیش‌راه‌اندازی، عملیات، نگهداری و تعمیرات ضروری است.

دلایل کاربرد

نقشه‌های‌های ازبیلت به دو علت تهیه می‌شود:

1- خطای حین اجرا

به عنوان مثال در پروژه‌ای پس از برداشت نقشه‌های ازبیلت فونداسیون مشخص شد در یکی از آکس‌ها محور ستون به اندازه دو سانتی‌متر از موقعیت اصلی خود جابجا اجرا شده‌ است. بنابراین برای تهیه نقشه‌های کارگاه (شاپ دراوینگ) از نقشه‌های ازبیلت فونداسیون استفاده شده تا تغییر فوق لحاظ گردد.

2-تغییرات اعمال شده قبل و حین اجرا بر روی نقشه‌های اجرایی با تأیید کارفرما

به عنوان مثال در اجرای یک خط انتقال آب در داخل شهر، قبل از اجرا متوجه وجود تاسیسات دیگر در تراز خط اجرایی (طبق نقشه‌ها) شدیم. به همین خاطر باید ارتفاع خط تغییر کند و این کار باعث تغییر نقشه‌ها می‌شود. برای همین نقشه “چون ساخت” تهیه می گردد تا ارتفاع واقعی خط لوله برای نگهداری و تعمیرات معلوم باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *