فهرست استانداردهای تست تجهیزات دوار

این نوشتار به معرفی و ارائه‌ی فهرست استانداردهای تست عملکرد و تست مکانیکی تجهیزات دوار شامل پمپ، فن، بلوئر، کمپرسور، توربین گاز، توربین بخار و ... می‌پردازد.

فهرست استانداردهای تست تجهیزات دوار

این نوشتار به معرفی و ارائه‌ی فهرست استانداردهای تست عملکرد و تست مکانیکی تجهیزات دوار شامل پمپ، فن، بلوئر، کمپرسور، توربین گاز، توربین بخار و … می‌پردازد.

این فهرست به مرور تکمیل می‌شود.

استانداردهای تست پمپ

ASME PTC 8.2, Centrifugal Pumps

ASME PTC 9: 1970, Displacement Compressors, Vacuum Pumps And Blowers

ASME PTC 18: 2011, Hydraulic Turbines and Pump-Turbines


استانداردهای مورد استفاده در تست فن

AMCA 210/ASHRE 51: Laboratory Methods of Testing Fans for Aerodynamic Performance Rating

AMCA 250: Laboratory Methods of Testing Jet Tunnel Fans for Performance

AMCA 260: Laboratory Methods of Testing Induced Flow Fans for Rating

ISO 13350: Industrial fans — Performance testing of jet fans

ISO 5801: Industrial fans — Performance testing using standardized airways

DIN 24163: Fans; performance testing, standardized test airways

ASME PTC 11: Fans Performance Test Codes

ISO 5802: Industrial fans — Performance testing in situ

AMCA 230: Laboratory Methods of Testing Air Circulating Fans for Rating and Certification

AMCA 803: Industrial Process/Power Generation Fans — Site Performance Test Standard

ISO 14695: Industrial fans — Method of measurement of fan vibration

AMCA 204: Balance and Vibration Testing

AMCA 300: Reverberant Room Method for Sound Testing of Fans

BS EN 12101-3: Smoke and heat control systems. Specification for powered smoke and heat exhaust ventilators

EN 1366-2: Fire resistance tests for service installations – Part 2: Fire dampers

(ASME PTC 13, Blowers (under development

تست عملکرد فن صنعتی (فن شعاعی و فن محوری)

استانداردهای تست توربین گاز صنعتی

ASME PTC 22, Gas Turbines


استانداردهای تست توربین بخار

ASME PTC 6, Steam Turbines

ASME PTC 6S, Procedures for Routine Performance Test of Steam Turbines

ASME PTC 6.2, Steam Turbines in Combined Cycles


استانداردهای تست توربین گاز هوایی

ASME PTC 55, Gas Turbine Aircraft Engines

SAE AIR 4869, Design Considerations for Enclosed Turbofan/Turbojet Engine Test Cells

SAE AIR 5026, Test Cell Instrumentation

SAE ARP 741, Turbofan and Turbojet Gas Turbine Engine Test Cell Correlation

فهرست استانداردهای تست تجهیزات دوار
توربین گاز هوایی

تست سل موتور جت چیست؟

همچنین بخوانید:

تست سل موتور جت چیست؟


استانداردهای تست کمپرسور

ASME PTC 10, Compressors and Exhausters

ISO 5389; 1st Ed.: 1992, Turbocompressors_Performance Test Code

تست کمپرسور سانتریفیوژ

استانداردهای تست توربین باد

ASME PTC 42, Wind Turbines


استانداردهای موتورهای احتراق داخلی رفت و برگشتی

ASME PTC 17, Reciprocating Internal Combustion Engines


استانداردهای تست سیستم‌های پیل سوختی

ASME PTC 50, Fuel Cell Power Systems Performance


این استانداردها شامل همه استانداردهای مرتبط نمی‌باشد و به مرور تکمیل می‌شود.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *