استاندارد دیتاشیت شیرهای کنترلی

نوشتن مشخصات شیرهای کنترلی (کنترل ولو) یکی از مراحل بسیار مهم در طراحی کامل، خرید و ساخت سیستم‌های کنترلی است. اگر برای سیستم کنترلی به دلیل مشخصات اشتباه و یا ناقص، شیر کنترلی نامناسبی انتخاب شود، جایگزینی آن برای خریدار و نیز سازنده پرهزینه بوده و اغلب منجر به تأخیر در پروژه می‌شود. به همین دلیل، بسیاری از مصرف‌کنندگان و پیمانکاران شیرهای کنترلی، دیتاشیت‌های استاندارد مربوط به خود را توسعه داده‌اند تا بتوانند از بدفهمی‌های مربوط به مشخصات شیرها تا حد ممکن بکاهند. متأسفانه بیشتر این دیتاشیت‌های استاندارد با یکدیگر متفاوتند که این امر باعث سردرگمی سازنده‌ها و پیمانکاران جزء بدلیل سروکار داشتن با دیتاشیت‌های متعدد می‌شود. بنابراین بهتر است در تهیه دیتاشیت‌ها از الگو‌های ارائه شده توسط استانداردهای معتبر بین‌المللی استفاده شود.

کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک (IEC) یک سازمان استاندارد غیردولتی است که استانداردهایی بین‌المللی را برای همه فناوری‌های مرتبط با الکتریک و الکترونیک – که در مجموع به عنوان الکتروتکنولوژی شناخته می‌شوند- تهیه و منتشر می‌کند. استانداردهای IEC بازه‌ی گسترده‌ای از فناوری‌ها را از تولید توان گرفته تا انتقال و توزیع آن در کاربردهای خانگی و نیز تجهیزات اداری، نیمه رساناها، فیبرهای نوری، باتری‌ها، انرژی خورشیدی، نانوتکنولوژی، انرژی دریا و بسیاری دیگر پوشش می‌دهند.

شیر کنترلی (کنترل ولو)

شیر کنترلی (کنترل ولو)

استاندارد IEC 60534 درباره شیرهای کنترلی مورد استفاده در فرآیندهای صنعتی است که در بخش هفتم این استاندارد، دیتاشیت این نوع از شیرها ارائه شده ‌است.

در ادامه چکیده‌ی استاندارد IEC 60534 ارائه می‌شود.

IEC 60534-7:2010: Industrial-process control valves – Part 7: Control valve data sheet

Abstract

IEC 60534-7:2010 provides a list of requirements that are necessary for the procurement of the majority of control valves for process systems. The list is arranged to assist the specification writer with a standardized presentation of data and also to be a basis for use with data processing facilities. A detailed set of instructions is included in order to ensure that the abbreviated terms are fully understood and that consistent data entries are always made. This second edition cancels and replaces the first edition published in 1989. This edition constitutes a technical revision The main changes with respect to the previous edition are:
– the standard has been updated to reflect digital electronic accessories and fieldbus protocols;
– to aid clarification, the explanation of terms and definitions contains the same subheading as the information required in the control valve data sheet;
– the column numbering system has been replaced with descriptive title headings.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *